Het Brabantse dorp Oisterwijk
  en Operatie Market Garden

Spoorbruggen over het Wilhelmina kanaal

N
O
Z
Oisterwijk

Deze luchtfoto dateert van 9 July 1944.

 

Na aanleiding van het verhaal uit de krant heb ik als kenner van de stad Tilburg het vermoeden dat de omschreven aanval op een voertuig, waarschijnlijk een Duits voertuig, zich afspeelde bij de dubbele spoorbruggen over het Wilhelminakanaal in Tilburg.

Het voertuig kon één van de twee dichtstbijzijnde draaibruggen over het kanaal overgestoken zijn, namelijk de draaibrug bij de Bosscheweg of de draaibrug bij de Oisterwijksebaan.

Beide draaibruggen over het kanaal waren het zelfde type draaibrug als die bij Son die bekendheid kreeg door de gebeurtenissen aldaar tijdens de eerste dagen van Operatie Market-Garden.

De Spitfire’s zette hun eerste aanval in over Noord-Zuid wat er dus op duid dat ze de aanval aan de kant van de kanaalbrug bij de Bosscheweg inzette.

Duidelijk is dat Pierre Gallay hier bij de spoorbruggen door Duits luchtafweer die de bruggen moesten verdedigen geraakt werd.

Net zoals zijn groepscommandant Michel Brunschwig zal Gallay een klimmende manoeuvre met linkerbocht hebben uitgevoerd voor een tweede aanval op het voertuig.

Meest waarschijnlijk werd hij tijdens deze manoeuvre geraakt en heeft hij daarop dalend een rechte lijn uitgevoerd om uiteindelijk in Oisterwijk op de Oisterwijksebaan zijn noodlanding te maken.

 

Bij het rode kruis op de foto liggen de spoorbruggen waar de aanval plaatsvond en waar de Spitfire van Gallay werd geraakt door Duits luchtafweer dat in deze omgeving stond opgesteld.

Vermoedelijk is het afweer geschut in de Nieuw-Lovenstraat (heden Nautilusstraat) verantwoordelijk  geweest voor het neerhalen van de Spitfire.

Op de foto is links bovenin nog net de Nieuw-Lovenstraat te zien. Tegenwoordig is de situatie geheel anders en is er een andere naam aan de straat gegeven.

Ergens langs deze Nieuw-Lovenstraat hadden Duitsers van het 256 VGD, (Volks Grenadier Division) een aantal Flak barakken en hun luchtafweer stelling gelokaliseerd.

Het ging hier waarschijnlijk om Einheit Magnussen.

In de nacht van 23 op 24 Oktober werden deze kanonnen strategisch terug getrokken naar een nieuwe stelling ivm met het naderende geallieerde front.

De laatst aanwezige officier van het 256 VGD die dag was de Duitse Luitenant Eschenbach die verantwoordelijk was voor het opvangen van 3 gemeente-werkers belast met de bewaking van de barakken.

Die werden na aankomst in de morgen van 24 Oktober terstond door hem ontslagen en heen gestuurd.

 

Vanaf Tilburg loopt de Oisterwijksebaan helemaal door richting Oisterwijk tot buiten de foto.

Gallay volgde deze weg om  er uiteindelijk op Oisterwijks grondgebied op te landen.

 

Bosscheweg
Oisterwijkse baan
Nieuw-Lovenstraat
Railway bridges over the Wilhelmina canal